E&M Control

Uw organisatie aantoonbaar in control is het uitgangspunt! Transparantie over het in control zijn naar bestuur en governance organen wordt steeds belangrijker.

Founders

Frank Engberts
Frank Engberts
Gert Meuleman
Gert Meuleman

IN CONTROL?

Het E&M Control Dashboard is een webbased applicatie, ontwikkeld op basis van de moderne webbased technieken waarbij gebruiksvriendelijkheid en eenvoud de basis is. Het E&M Control Dashboard is een “springplank” om de kwaliteit van het risicomanagement, de procesinrichting, de procesbeheersing, de interne controle en de overige audits in uw organisatie op een hoger niveau te brengen waarbij de controletoren niet verder wordt opgetuigd.

Door de workflow, structuur, risico’s en beheersmaatregelen en uitgebreide rapportagefunctionaliteiten kunt u op elk gewenst moment aantonen in hoeverre uw organisatie “in control” is.